eP ELÄMÄNPOLKU

Elämänpolku

Elämänkaarellinen
oman taustan työstämisen malli
kuvien ja kerronnan avulla

Tavoitteena on käydä läpi omaan taustahistoriaan sekä ikäkausiin liittyviä valokuvia ja nostaa niiden avulla esiin tärkeitä kokemuksia ja elämän käännekohtia sekä moninaisiin valintoihin vaikuttaneita ihmisiä.

Samalla pohdiskella sitä, miten elämänpolku on kierrellyt läpi erilaisten maisemien ja tehdä lyhyitä tarinoita, ”kuvatekstejä”, joista ohjaaja antaa kirjallisen palautteen.

Kokemusten temaattisella, ohjatulla jakamisella ryhmässä on suuri merkitys.

Kurssi soveltuu monen ikäisille ja mm. niille, jotka eivät iän tai sairauden vuoksi jaksa esimerkiksi lähteä kirjoittamaan elämästään pidempää, aikaa ja voimia kysyvää elämäkertaa tai peruskartoitukseksi niille, jotka jossakin vaiheessa aikovat sellaisen tehdä.

Se pätevöittää ohjaamaan EP-mallilla esimerkiksi erilaisilla ihmissuhde-, hoiva-, hoito- ja opetusaloilla ja on perustana sille, että kurssin käynyt voi jatkossa toimia työparina henkilön kanssa, joka ei yksin pysty elämäkertamateriaaliaan työstämään.

Näille parityöskentelyä harjoittaville on jatkossa suunnitella oma ryhmänsä, jossa ”kirjurina” toimivat voivat lisäksi jatkaa omaa prosessiaan ohjaajan mentoroimana.

EP-kokoontumiset tapahtuvat kerran kuussa pienryhmässä (max 8 henkeä).

Alla kurssin sisällöt ja työskentelytavat sekä esimerkki yhden tapaamisen teemoista.

I tapaaminen TAUSTAMAISEMA 1

 •  jota edeltää ennakkotehtävänä sukupuu isovanhemmista lähtien
 •  tutustuminen ja EP-mallin ja kurssin sisältöjen esittely
 •  ennakkotehtävän käsittely
 • isovanhempien elämänpiiri

II   tapaaminen TAUSTAMAISEMA 2

 • vanhempien elämänpiiri

III  tapaaminen LAPSUUDEN MAISEMA

 • (ikäjaksot 0 – 7 – 14)

IV  tapaaminen NUORUUDEN MAISEMA

 • (14 – 21 – 28)

V   tapaaminen AIKUISUUDEN MAISEMA

 • (28 – 35 – 42)

VI  tapaaminen KESKI-IKÄISYYDEN MAISEMA

 • (42 – 49 – 56)

VII tapaaminen  TÄYSI-IKÄISYYDEN MAISEMA

 • (56 – 63 – 70->)

VIII tapaaminen KYPSÄN IÄN MAISEMA

 • (70 – 77 – 83 >) sekä nykyhetken ja tulevaisuuden kuva
 • Kurssin päätösistunto


Elämänpolku – mallin mukainen työskentely

Ryhmä, jonka maksimikoko on 8 henkeä,  kokoontuu kerran kuussa 6 oppituntia (tai räätälöidysti) kerhotilassa, luokassa tai luentosalissa tms, vastaavassa tilassa, jossa on audiovisuaaliset välineet, datatykki ja kuvien heijastamiseen soveltuva välineistö (dokumenttikamera) sekä fläppitaulu tai perinteinen suuri ns. koulutaulu, sekä pöytätaso jokaisen kurssilaisen käyttöön.

Palautteet ja tehtävät saadaan ohjaajalta kirjallisina ja (oppi)materiaali on käytettävissä ja hyödynnettävissä kurssin jälkeen omassa työssä. 

Asioiden käsittely on luottamuksellista, mihin liittyy myös se, ettei kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin on ns. pakko vastata, vaan voi vaieta ilman, että asiaa tarvitsee mitenkään erityisesti selittää.

 

Istunnon vakiokulkuun kuuluu

I keskustelukierros,

 •   jossa kysytään ennen kaikkea sitä, miten tehtävän suorittaminen
 •   sujui ja mitä kysymyksiä sen kautta oli noussut

II keskustelukierros,

 • jossa käydään läpi kunkin valitseman Elämänpolun
 • ”maisemakuvat” tai symboli- yms. kuvat sekä omat valokuvat, jokaiselta
 • erikseen (kats. esimerkki tehtävästä)
 •  (maisemakuvien kohdalla voidaan käyttää myös erilaisia, spontaaneja ratkaisuja, lehtileikkeistä piirustustehtäviin yms.)

III keskustelukierros,

 •  jossa käydään läpi esimerkiksi ammatillisia kysymyksiä ja
 •  jossa orientoidutaan seuraavan tapaamiskerran tehtävää

 

Esimerkki yhdestä Elämänpolku – istunnosta/ Sisältöjen käsittely

Fiiliskorttien tapaan valitaan runsaasta maisemakortti-tarjonnasta esim. NUORUUDEN MAISEMAA kuvaileva kortti josta kukin vuorollaan kertoo mm. seuraavia seikkoja:

 • miksi juuri tämä kuva on valittu
 • miten se kuvaa kyseistä elämänpolun vaihetta

sekä oma, ikäkausikuvasta mm:

 • miksi juuri tämä kuva
 • missä paikassa ja tilanteessa kuva on otettu ja milloin
 • minkä ikäisenä
 • mikä elämäntilanne oli kuvan ottamisen aikaan
 • liittyykö juuri tähän kuvaan jokin erityinen tarina
 • lisäksi ns. yllätyskysymyspankista voidaan nostaa tehtävään, ikäkauteen jne. liittyvä ylimääräinen kysymys
 • miten ”maisemakuva” ja oma kuva kytkeytyvät toisiinsa

Kun kaikki ovat esitelleet niin maisemakuvavalintansa kuin oman kuvansa, tarkastellaan vielä yhdessä Elämänpolun  maisemien yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia

 • Ikäjakso 0 -7

 • Ikäjakso 7-14

 • Ikäjakso 14-21

 • Ikäjakso 21-28

 • Ikäjakso 28-35

 • Ikäjakso 35-42

 • Ikäjakso 42-49

 • Ikäjakso 49-56

 • Ikäjakso 56-63

 • Ikäjakso 63-70