Ajankohtaista ja kurssit

Koko lukuvuoden kestäviä Ekk-peruskursseja on tähän mennessä ollut mm. Vanajaveden opistolla Hämeenlinnassa, Turun kristillisellä opistolla, Alastaron ja Huittisten kansalaisopistoissa, Maria-insituutissa Helsingissä, Helsingin aikuisopistolla, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, Heinolan kansalaisopistossa, Jyväskylän kesäyliopistossa sekä Nokian seurakunnassa.

Yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa on Ekk-peruskursseja ollut Helsingin lisäksi Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa sekä Oulussa. Elämänkaariajatteluun perustuva kuvakerrontakurssi, ELÄMÄNPOLKU on räätälöitävissä intensiiviseksi lyhytkurssiksi. Sellaisia sekä Ekk-teemapäiviä tai –iltoja, on ollut lukuisilla paikkakunnilla kotimaassa ja ulkomaillakin, mm. Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. 

Tulevan syksyn 2022 kurssit suunnitteilla! 

KURSSIT -tyypit

Elämänkaarikirjoitus-perus- ja –jatkokurssit

Ekk-pohjaiset kurssit:

  •    ELÄMÄNPOLKU
  •    Elämänpolku ja ihmisen vuodenajat
  •    Identiteetti ja ihmisen vuodenajat
  •    Elämä ja identiteetti
  •    Kerron kuvasta

sekä suunnitteilla oleva Ekk-ohjauskurssi

ELÄMÄNPOLKU – kurssi voi olla kerran kuukaudessa kokoontuva, yksi-tai kaksipäiväinen tapaaminen, räätälöidyn määrän, yleensä kuitenkin kahdeksan kertaa

tai noin viikon mittainen intensiivikurssi

Sen perusidea liittyy elämänkaariajatteluun, jossa keskeisenä työvälineenä ovat kuvat – omat valokuvat tai symbolikuvat eri ikävaiheista.

Kurssityyppi sopii esityöksi mahdollista elämäkertaa suunnittelevalle tai henkilölle, jonka voimat ovat rajalliset pitkän elämäkerran kirjoittamiseen.

Samoin kuin Elämänkaarikirjoitus-peruskurssissa painopiste on pohdiskelulla ja prosessilla. Kurssin aikana kirjoitettua materiaalia voi myöhemmin työstää ja syventää laajemmaksi kokonaisuudeksi.

(Katso oheismateriaali)

Pidän näistä kaikista eripituisia info- tai esittely/alustustilaisuuksia PowerPoint-kuvasarjojen avulla.

Niitä pidän myös Ekk-kirjan ”Elämässä eteenpäin – irti uhriutumisesta”-  sekä ”Nuoruuteni Nunnala – sisäoppilaitoksen salatut vuodet”-kirjan teemojen pohjalta.

Ekk-mallin johdannaiset ”Kerron kuvasta” sekä ELÄMÄNPOLKU- elämänkaarellinen kuvakerronta, ovat perusideasta räätälöityjä välineitä oman taustan ja elämän tutkimiseen. Yhä enemmän kursseja suunnataan ohjauskoulutuksen perusopinnoiksi ja täydennyskoulutuksena monialaista ihmissuhde- ja hoito-, opetus- yms. työtä tekevien pariin.

”Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat”-kirjaa on saatavana ns. tilauskirjana (yhtenäkin kappaleena) suoraan Kirjapajalta (joka on nykyisin Lasten keskus ja Kirjapaja Oy) tilaukset@lastenkeskus.fi -osoitteesta.

Toinen Ekk-ajatuksen ja -kokemusten innoittamaa kirjaa ”ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN -IRTI UHRIUTUMISESTA”  on  saatavana varmimmin kirjastoista. 

Tulen yhä enemmän keskittymään elämänkaarellisen kuvakerronan mahdollisuuksiin mm. heille, jotka vasta suunnittelevat elämäkerrallista kirjoittamista ja niille, joille se iän, sairauden tms. vuoksi on vaikeaa, jopa mahdotonta. Ja tietenkin opetus- ja hoiva-alan ammattilaisille, jotka hyötyvät tästä mallista myös omassa työssään.

Omaelämäkerrallinen teos ”Nuoruuteni Nunnala – sisäoppilaitoksen salatut vuodet”, Docendo, ilmestyi syyskuussa 2018. Kirjan keskiössä ovat nuoruuden tärkeät ikävuodet (16 – 20), joten se mm. siltä osin liittyy myös elämänkaariajatteluun ja identiteettiin.  Se on ollut innoittamassa mm. IDIS -kurssia.

Kysymyksiä?

Jos Sinulla on kysymyksiä Elämänkaarikirjoituksesta – tai mistä tahansa asiaan liittyvästä mm. kirjoistani – kysy, vastaan tai käsittelen asiaa blogipalstallani ilman, että henkilöllisyytesi tulee esiin.

Voit lähettää kysymyksesi vaikkapa sivujeni sähköpostiosoitteeseen pepi.reinikainen@elamankaarikirjoitus.fi